W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klasy pierwszej z naszej szkoły realizowali X edycję programu edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka” pod patronatem Komendy Głównej Policji i Kuratorium Oświaty W Łodzi.

Głównym celem programu było wdrożenie uczniów do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na drodze, w szkole, w domu i w czasie zabawy. Dzieci uczestniczyły w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa, realizowanych w oparciu o starannie opracowane  materiały edukacyjne. Razem z Puchatkiem  dzieci uczyły się  jak zgodnie z prawem poruszać się po drodze, jak przechodzić przez  jezdnię oraz jak bezpiecznie i zdrowo odpoczywać w czasie wolnym od zajęć szkolnych.  Puchatek przypominał o konieczności noszenia odblasków, by być widocznym na drodze.  Podczas zajęć  z Kubusiem omówiono  zagadnienia dotyczące rozsądnego i bezpiecznego korzystania z Internetu.

Program kształtował u dzieci postawę odpowiedniego zachowania się w sytuacjach dla nich niecodziennych, trudnych oraz uczył właściwej reakcji na zaistniałe zagrożenia życia codziennego. Uczestnictwo w nim wymagało od uczniów aktywności, zaangażowania i wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce.

Podsumowaniem uczestnictwa w programie Akademia Bezpiecznego Puchatka był udział w Ogólnopolskim Teście Wiedzy o Bezpieczeństwie rozwiązywanym on-line. Składał się on z 15 pytań. Dzieci wykazały się dużą wiedzą w tematyce bezpieczeństwa w domu, w szkole, w drodze do szkoły i w Internecie.

0

You may also like

MILION DZIECI MODLI SIĘ NA RÓŻAŃCU
Karnawał w naszej szkole
„Szczotka, pasta, kubek, ciepła woda…” Zajęcia z higieny osobistej

Sekretariat