Grono Pedagogiczne na rok szkolny 2019/2020

Dyrektor Szkoły: mgr Magdalena Pietrzak

Wychowawcy klas: 

 • Oddział przedszkolny: Mariola Michnik
 • Klasa I: mgr Justyna Morka
 • Klasa II: mgr Małgorzata Pyzalska
 • Klasa III: mgr Lucyna Mrzewka

Nauczyciele i pracownicy szkoły:

 • mgr Magdalena Pietrzak – dyrektor szkoły, wychowanie przedszkolne
 • Mariola Michnik – wychowanie przedszkolne
 • mgr Justyna Morka –  edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Małgorzata Pyzalska – edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Lucyna Mrzewka – edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Krzysztof Chałupczyński –  język angielski
 • mgr Bartłomiej Mistygacz – wychowanie fizyczne oraz basen
 • dr Jarosław Petrowicz – logopeda
 • ks. Wojciech Drobiec – religia
 • mgr Karolina Polak – Świtała- oligofrenopedagog
 • mgr Ewa Pietrzykowska – biblioteka
 • Elżbieta Rogala – pracownik obsługi