Grono Pedagogiczne na rok szkolny 2020/2021

Dyrektor Szkoły: mgr Magdalena Pietrzak

Wychowawcy klas: 

 • Oddział przedszkolny: Mariola Michnik
 • Klasa I: mgr Karolina Polak – Świtała
 • Klasa II: mgr Justyna Morka
 • Klasa III: mgr Danuta Stanek

Nauczyciele i pracownicy szkoły:

 • mgr Magdalena Pietrzak – dyrektor szkoły, wychowanie przedszkolne
 • Mariola Michnik – wychowanie przedszkolne
 • mgr Justyna Morka –  edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Małgorzata Pyzalska – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
 • mgr Danuta Stanek – edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Krzysztof Chałupczyński –  język angielski, psycholog
 • dr Jarosław Petrowicz – logopeda
 • ks. Grzegorz Kośny – religia
 • mgr Karolina Polak – Świtała- edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagog
 • mgr Ewa Pietrzykowska – biblioteka
 • Elżbieta Rogala – pracownik obsługi