HISTORIA KATOLICKIEJ SZKOŁY W BIEŃCU

Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bieńcu rozpoczęła swą działalność 1 września 2004 roku. Historia szkoły katolickiej w Bieńcu rozpoczyna się w 2003 roku, kiedy to Samorząd Gminy Pątnów podjął decyzję o likwidacji szkoły samorządowej. Mieszkańcy wsi nie pogodzili się z decyzją lokalnych władz i powołali Komitet Obrony Szkoły w Bieńcu, który spośród kilkudziesięciu członków wyłonił Zarząd KOS w Bieńcu w składzie: Henryk Ścigała – przewodniczący, Robert Pietrzak – zastępca, Jolanta Czarna – sekretarz, Jan Błach, Marian Rogala, Magdalena Pietrzak – członkowie zarządu. W dniu 14 marca 2003 roku komitet zwrócił się do Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie z prośbą o założenie i prowadzenie w Bieńcu szkoły katolickiej.

Prezes Stowarzyszenia ks. Stanisław Gancarek wraz z Zarządem wyrazili zgodę na założenie szkoły i w dniu 14 kwietnia 2003 roku złożyli w Urzędzie Gminy Pątnów wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK w Bieńcu wraz z Oddziałem Przedszkolnym. W momencie składania wniosku okazało się, że budynek szkoły w Bieńcu nie spełnia wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a więc wójt Gminy Pątnów wydał decyzję odmowną.

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców zobowiązało się do przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych. W roku szkolnym 2003/2004 dzieci z przedszkola i uczniowie klas I-III uczęszczali do szkoły katolickiej w Kadłubie. Dnia 8 marca 2004 roku Wójt Gminy Pątnów – Edward Kiedos przekazał w formie darowizny zabudowaną nieruchomość gruntową o powierzchni 1,78 ha położoną w miejscowości Bieniec na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie.

Rodzice i mieszkańcy Bieńca z wielkim zaangażowaniem pomagali w pracach wykonywanych w szkole. W ten sposób w dniu 1 września 2004 roku powstała Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bieńcu. Od 1 września 2004 roku funkcję dyrektora pełni Magdalena Pietrzak. Szkoła posiada Dekret biskupa archidiecezji częstochowskiej. Nauczanie i wychowanie w naszej szkole opiera się na chrześcijańskiej wizji człowieka głoszonej przez Kościół Katolicki.

W dniu 12 czerwca 2015 roku odbyła się uroczystość nadania imienia i poświęcenia sztandaru szkoły. Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich na prośbę społeczności szkolnej nadał placówce imię świętego Stanisława Kostki. Podczas uroczystej Mszy Świętej J. E. Abp Wacław Depo poświęcił sztandar szkoły, ufundowany przez Rodziców i licznych sponsorów. Podczas uroczystości został również poświęcony obraz św. Stanisława Kostki namalowany przez pana Krzysztofa Goclika. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Kościoła, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Gminy Pątnów, organu prowadzącego, zaprzyjaźnionych dyrektorów szkół samorządowych i prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich, Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieńcu, Koła Gospodyń Wiejskich w Bieńcu, oraz bardzo licznie mieszkańcy Bieńca.