„KSZTAŁCIMY, ABY WYCHOWYWAĆ ”

Oferujemy:

 • Życzliwą współpracę służącą dobru dziecka, przyjazną uczniowi naukę w bezpiecznym środowisku szkolnym.
 • Edukację w małych zespołach klasowych.
 • Proces edukacyjno -wychowawczy, który prowadzi do rozwoju fizycznego, intelektualnego i duchowego.
 • Indywidualną troskę o dzieci mające problemy w zdobywaniu wiedzy.
 • Staranne, systemowe przygotowanie do kolejnych etapów edukacji.
 • Indywidualizację kształcenia dla dzieci wyjątkowo uzdolnionych.
 • Zajęcia świetlicowe i ciekawą ofertę zajęć pozalekcyjnych.
 • Zajęcia taneczne oraz
 • Pomoc specjalistów: logopedy, oligofrenopedagoga.
 • Zajęcia w oddziale i punkcie przedszkolnym  dla dzieci od 2,5 roku życia w godz. od 8.00 do 15.00.
 • Wsparcie w trudzie wychowania dziecka.
 • Ochronę i budowanie autorytetu rodziców jako pierwszych wychowawców