Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. św. Stanisława Kostki w Bieńcu

Agnieszka Michnik – przewodnicząca

Emilia Duszyńska – z-ca przewodniczącej

Joanna Kowal – sekretarz

Magdalena Chojnacka – skarbnik