W dniu 7 lutego 2018 roku, została podpisana umowa pomiędzy Lokalną Grupą Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” a Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkół Katolickich, której celem jest zintegrowanie społeczności lokalnej wokół wspólnego pomysłu mającego na celu stworzenie atrakcyjnego, ogólnodostępnego i bezpłatnego miejsca do bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu wolnego. W ramach projektu, powstanie atrakcyjny plac zabaw wraz z  elementami siłowni zewnętrznej na terenie należącym do naszej szkoły.

 

Zdjęcia zostały zaczerpnięte ze strony internetowej Radia Ziemi Wieluńskiej.

0

You may also like

MILION DZIECI MODLI SIĘ NA RÓŻAŃCU
Karnawał w naszej szkole
„Szczotka, pasta, kubek, ciepła woda…” Zajęcia z higieny osobistej

Sekretariat